รู้จักเรา

Be Health to Share Happiness

"มีสุขภาพดี เพื่อส่งต่อความสุข ให้คนรอบข้าง"

DW PHARMA คือ บริษัทชั้นนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมจากธรรมชาติ เรามีความเชื่อว่าการมีสุขภาพกายที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย ด้วยความเชื่อนี้เองทำให้เรามีแรงผลักดันในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอย่างรอบด้าน DW PHARMA มีบุคลลากรที่เชี่ยวชาญในการวิจัย การผลิตและการบริการ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในด้านการดูแลและบำรุงสุขภาพ เรามีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ท่านได้มีสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของท่าน

Vision

DW PHARMA เราจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากนวัตกรรมธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิต

Mission

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมธรรมชาติและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเหมาะสมกับกับราคา มีความยุติธรรมกับลูกค้า พัฒนาการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยช่องทางการตลาดที่ครอบคลุมกับความต้องการ

Core Value

O

Ownership
การมีส่วนร่วม

A

Accountability
มีความรับผิดชอบ

S

Self-improvement
พัฒนาตัวเอง

I

Innovation
ความคิดริเริ่ม

S

Services
ใส่ใจการบริการ