DW Pharma

เมลาโทนิน

รู้ก่อนใช้ เมลาโทนินรักษาโรคนอนไม่หลับ อันตรายหรือไม่?

เมลาโทนนิน (Melatonin) คืออะไร เมลาโทนิน (Melatonin) คือ ฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมสมดุลการนอนหลับของมนุษย์ ซึ่งโดยปกติสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยธรรมชาติ โดยจะสร้างในช่