รักษาโรคนอนไม่หลับธรรมขาติ

โรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปัญหาใช้เวลาทำให้หลับนานกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์สามารถเข้าสู่ภวังค์แห่งการหลับไหลได้ ภายใน 15-20 นาที หากแต่คนที่เป็นโรคนอนไม่หลับ อาจใช้เวลานานกว่าชั่วโมง หรืออาจจมากกว่านั้น ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจได้ โรคนอนไม่หลับสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

รู้จักโรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับหรือ ภาษาอังกฤษ ว่า “Insomnia” เป็นอาการที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยเป็นการหลับไม่หลับหรือหลับน้อยกว่าปกติ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย โรคนอนไม่หลับสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า การเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงาน การกินอาหารหนักก่อนนอน หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกัญชา และอื่นๆ

2.insomnia 2023

การวินิจฉัยโรคนอนไม่หลับจะต้องใช้การตรวจสอบประวัติการนอนหลับของผู้ป่วย รวมถึงการตรวจสอบอาการและการทำงานของร่างกาย หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับเป็นเวลานานกว่า 1-2 สัปดาห์ อาจต้องพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา

การรักษาโรคนอนไม่หลับมีหลายวิธี โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนหลับ เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาการนอนหลับ การเลือกที่นอนที่เหมาะสม การลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกัญชา และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้ยารักษาโรคนอนไม่หลับ เช่น ยารักษาอาการเครียด ยารักษาภาวะซึมเศร้า และอื่นๆ

โรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ และสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหลับ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย

อ้างอิง : ประสบการณ์นอนไม่หลับ วิธีจัดการอาการและคุณภาพการนอนหลับ,วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี เพื่อชีวิตวิถีมใหม่อย่างยั่งยืน

โรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ โดยมีวิธีการรักษาหลายวิธี เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหลับ การใช้ยา และการฝึกฝนเทคนิคการนอนหลับที่เหมาะสม แต่ถ้าไม่ได้รักษาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยได้

โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
call gif

นอนไม่หลับ สมองไม่หยุดคิด

สมองเป็นส่วนสำคัญของระบบที่ควบคุมการหลับของร่างกาย โดยมีสารสื่อประสาทหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการหลับ และโรคนอนไม่หลับ ซึ่งสารสำคัญที่ส่งผลต่อการหลับมีหลายชนิด เช่น โฟร์โมน, เซโรโทนิน, และเมลาโทนิน

การศึกษาพบว่า ในผู้ที่มีโรคนอนไม่หลับ สมองมักจะไม่หยุดคิดเมื่อได้เข้าสู่ระหว่างการหลับ ซึ่งการคิดเยอะๆ ก่อให้เกิดความไม่สบายใจและเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ

นอนไม่หลับสมองไม่หยุดคิด

นอกจากนี้ การเลือกใช้ยานอนหลับบางชนิดอาจส่งผลต่อสมองและการหลับของร่างกาย โดยเฉพาะยาในกลุ่ม benzodiazepines ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของสมองและสามารถทำให้ผู้ใช้ยามีความผิดปกติในการคิด การพูด และการทำงานอื่นๆ ได้

โรคนอนไม่หลับ สาเหตุมากจากอะไร

โรคนอนไม่หลับเกิดจาก

โรคนอนไม่หลับเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีปัญหาในการหลับหรือหลับไม่หลับเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ สาเหตุของโรคนอนไม่หลับอาจเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับ

 • ปัจจัยทางสมอง : การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนประสาทออโรกซินของสมองที่เกี่ยวข้องกับการหลับ-ตื่นอาจมีผลต่อการนอนหลับของผู้ป่วย หรือโรคทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับได้แก่โรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าหมายถึงภาวะที่ผู้ป่วยมีอารมณ์เสียหรือไม่มีความสุข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการหลับของผู้ป่วย
 • ปัจจัยทางสุขภาพ : อาการเจ็บป่วย อายุที่มากขึ้น หรือโรคประจำตัวก็เป็นปัจจัยที่ทำให้นอนไม่หลับ
 • ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม : การนอนในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ระดับเสียงสูง แสงสว่าง อุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการหลับของผู้ป่วย

การวินิจฉัยโรคนอนไม่หลับจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับของผู้ป่วย และสามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจสอบประวัติการนอนของผู้ป่วย การตรวจสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการตรวจสอบระบบประสาทของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับเป็นเวลานาน ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

56

โรคนอนไม่หลับ มีอาการอย่างไร

โรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับจะมีปัญหาในการหลับหลายครั้งตลอดคืน และอาจไม่สามารถหลับตลอดคืนได้เลย อาการนอนไม่หลับอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด ภูมิคุ้มกันต่ำ การใช้ยาบางชนิด หรือโรคอื่นๆ เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เป็นต้น

 1. อาการตื่นตัวกลางคืน หรือตื่นมากลางคืนแล้วไม่สามารถกลับสู่การหลับได้ รู้สึกมีไอเดีย มีกำลัง มาเป็นพิเศษในตอนกลางคืน มีความอยากทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่คนทั่วไปมักทำในเวลากลางวันมาทำตอนกลางคืน เช่น ชอบทำงานกลางคืน ชอบออกกำลังกายกลางคืน ชอบดูหนังตอนกลางคืน ชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืน ทำให้ฮอร์โมนแห่งการนอนหลั่งออกมาได้ไม่ปกติ ระบบการทำงานของนาฬิกาชีวิตแปรปรวน
 2. ย้ำคิดย้ำทำ คืออาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถพาตัวเองออกจากวังวนความคิดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เป็นอาการที่ทำให้เกิดการสะสมของเคมีความเครียดในสมอง อันเป็นสาเหตุของโรคทาง
 3. อาการวิตกกังวล หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าเร็วกว่าปกติ มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน ส่วนมากมักพบในผู้ที่เพิ่งได้รับการกระทบจิตใจอย่างรุนแรงเฉียบพลัน เช่นการสูญเสียคนรัก หลังประสบอุบัติเหตุ หลังเห็นเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดพุ่งขึ้นสูง และสมองไม่อาจกำจัดออกได้หมด จนเกิดการสะสมเป็นภาวะทางจิตระยะสั้นที่ทำให้เกิดการนอนไม่หลับสมองต่าง ๆ 

การรักษาโรคนอนไม่หลับจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค หากเป็นเพราะความเครียด การใช้เทคนิคการควบคุมอารมณ์ การฝึกโยคะ หรือการใช้ยาช่วยในการนอนหลับ อาจช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้ แต่หากเป็นเพราะโรคอื่นๆ จะต้องรักษาโรคหลักให้หายก่อน อาจต้องรักษาโรคซึมเศร้า หรือโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โดยใช้ยาและเทคนิคการรักษาอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสาเหตุของโรค

อ้างอิง: โรคนอนไม่หลับ ปล่อยไว้ อันตรายต่อสุขภาพ

โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ

พิเศษ!! สำหรับลูกค้าใหม่ รับโค้ดส่วนลด 50 บาท ที่หน้าร้าน Shopee และ Lazada

โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
lazada cta

ตาหลับ สมองไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย แต่สำหรับสมองแล้ว การนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะสมองจะทำงานในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ และเตรียมตัวสำหรับการทำงานในวันถัดไป

การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือนอนไม่หลับเลย จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการจดจำ และความสามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ การนอนไม่หลับยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไป เช่น เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

การนอนไม่หลับยังส่งผลต่อตาหลับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองใช้เวลาเพื่อประมวลผลและนำข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำย่อย (short-term memory) และหน่วยความจำยาว (long-term memory) หากตาหลับไม่เพียงพอ อาจทำให้สมองไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถลืมข้อมูลได้ง่ายขึ้น

การนอนไม่หลับยังส่งผลต่อสมาธิและความสามารถในการตัดสินใจ โดยเฉพาะกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งการนอนไม่หลับอาจทำให้สมองไม่สามารถตัดสินใจได้ดีเท่าที่ควร

อ้างอิง:Effectiveness of Longan Syrup on Improving Sleep Quality Among Insomnia Volunteers

32
แบบทดสอบระดับปัญหาการนอนหลับ O&P

แบบทดสอบระดับปัญหาการนอนจาก DW Dee-Nize

ตอบคำถามง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน เพื่อวัดระดับปัญหาการนอนของคุณ

พิเศษ! รับส่วนลด 20 บาท เมื่อจบการทดสอบ


คะแนนอาการนอนไม่หลับของคุณคือ
คะแนน

60

    คุณอาจจเพิ่งเริ่มมีอาการ ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้น การพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญ

เราขอแนะนำให้

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนัก ๆ ก่อนเข้านอน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดการนอนหรือการงีบช่วงกลางวัน

ขอขอบคุณที่ร่วมทำแบบทดสอบกับเรา หากต้องการรับคำปรึกษาสามารถแคปหน้าจอนี้เพื่อรับคำปรึกษาจากเราได้เลยนะคะ

61

    อาการ”นอนไม่หลับ”กำลังส่งผลเสียต่อชีวิตคุณ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่คุณไม่ต้องการ

เราขอแนะนำให้

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนัก ๆ ก่อนเข้านอน
 • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • พยายามเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำ
 • ลดการนอนหรือการงีบช่วงกลางวัน
 • จัดห้องนอนให้บรรยากาศเหมาะสม เช่น เงียบ ไม่มีแสงรบกวน และอุณหภูมิไม่ร้อนไม่เย็นเกินไป

ขอขอบคุณที่ร่วมทำแบบทดสอบกับเรา หากต้องการรับคำปรึกษาสามารถแคปหน้าจอนี้เพื่อรับคำปรึกษาจากเราได้เลยนะคะ

63

    อาจมีความผิดปกติบางอย่างกับร่างกายของคุณ คุณควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญโดยด่วน!

เราขอแนะนำให้

 • หลีกเลี่ยงการคิดปัญหาต่าง ๆ ช่วงก่อนเข้านอน
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนัก ๆ ก่อนเข้านอน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดห้องนอนให้บรรยากาศเหมาะสม เช่น เงียบ ไม่มีแสงรบกวน และอุณหภูมิไม่ร้อนไม่เย็นเกินไป
 • ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่ร่วมทำแบบทดสอบกับเรา หากต้องการรับคำปรึกษาสามารถแคปหน้าจอนี้เพื่อรับคำปรึกษาจากเราได้เลยนะคะ

56

โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
call gif

โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง?

โรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน สาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเครียด ปัญหาสุขภาพทางกาย การเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานของสมอง และการกินยาบางชนิด โดยที่ส่วนใหญ่เป็นยานอนหลับ

การรักษาโรคนอนไม่หลับสามารถทำได้หลายวิธี โดยที่วิธีการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรคนอนไม่หลับ ดังนี้

 1. เปลี่ยนพฤติกรรม
  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนอนอาจช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้ เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การหลีกเลี่ยงการใช้สื่อเพื่อความบันเทิงก่อนนอน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอน การเพิ่มเวลาการนอนในช่วงกลางวัน และการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาแฟและน้ำชา
 2. การใช้ยา
  ยานอนหลับเป็นวิธีการรักษาโรคนอนไม่หลับที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยที่ยาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น ยาซูโวเร็กแซนต์และเลมโบเร็กแซนต์ ที่เป็นยากลุ่ม dual orexin receptor antagonist ที่มีฤทธิ์ปิดกั้นตัวรับ orexin 1 และ 2 ในสมอง ซึ่งจะช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้
 3. การทำวิธีการผ่อนคลาย
  วิธีการผ่อนคลายเป็นวิธีที่ช่วยลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คนที่มีปัญหานอนไม่หลับน้อยลง วิธีการผ่อนคลายที่แนะนำได้แก่การฟังเพลงที่ช่วยผ่อนคลายหรือการทำโยคะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการหายใจลึกๆ และการนั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลายเช่นกัน
 4. การปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน
  เรียนรู้การบริหารความเครียด และการจัดการอารมณ์ เพราะผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับกว่า 45% เป็นวัยทำงานตั้งแต่ช่วงอายุ 40-50 ปี มักจัดอยู่ในกลุ่มวัยกลางคน หัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหารที่ต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบเรื่องงาน ทำให้เกิดความเครียดสะสมซึ่งบางครั้งเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าชั่วคราวโดยไม่รู้ตัว ส่งผลเสียต่อสุขภาพการนอน ทำให้นอนไม่หลับ การปรับวิธีคิดในการทำงานเพื่อบริหารความเครียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องการรักษาโรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง รักษาอย่างไร

โรคนอนไม่หลับเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาการใช้เวลาในการทำให้หลับ นานกว่า 1 ชั่วโมง และต้องมีปัญหามานานเกินกว่า 4 สัปดาห์ จึงจะวินัจฉัยได้ว่า เป็น “โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง”

โดยสามารถมองเห็นได้ว่าผู้ป่วยมีอาการง่วงซึม หรือไม่สามารถหลับให้เต็มที่ โดยไม่มีอาการตื่นขึ้นมากลางคืน ทำให้ผู้ป่วยไม่สดชื่น เบลอ เวียนหัว และมีผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปได้ โรคนอนไม่หลับเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า และโรคอื่นๆ

การรักษา โรคนอนไม่หลับเรื้อรังจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหลับ เช่น การลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาแฟและน้ำชา เพื่อลดผลกระทบจากการรับประทานสารก่อปฏิกิริยาในร่างกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการนอน เช่น การปรับอุณหภูมิห้องนอน การใช้หมอนที่เหมาะสม การลดการใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาเพื่อรักษาโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง เช่น ยานอนหลับบางประเภทที่ต้องถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง หรืออาจหาสมุนไพร ที่ออกฤทธิ์คล้ายกับยานอนหลับ แต่ไม่กดการทำงานของระบบประสาท และทำให้สมองไม่โดยเคมีจากยาทำร้าย

รักษาโรคนอนไม่หลับ

เอาชนะ อาการนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีการเคลื่อนไหวของสมองสูง โดยมีอาการหลักคือ มีปัญหาในการหลับหรือหลับไม่หลับตลอดคืน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจของผู้ป่วย การรักษาโรคนอนไม่หลับจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง เช่น สิ่งแวดล้อม กิจกรรมกลางวัน และอาหารที่รับประทาน และอื่นๆ เพื่อช่วยลดอาการนอนไม่หลับ

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการช่วยเอาชนะอาการนอนไม่หลับได้อีกด้วย ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้มาก เช่น การปรับเปลี่ยนเวลานอน ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารก่อนนอน หรือการออกกำลังกายในช่วงเย็น
 2. การใช้เทคนิคการนอน
  การใช้เทคนิคการนอน เช่น การฝึกหายใจลึกๆ การฝึกสมาธิ หรือการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อาจช่วยลดความเครียดและสร้างสมาธิให้กับผู้ป่วย
 3. การใช้ยา
  การใช้ยา เช่น ยานอนหลับ อาจช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและตามคำแนะนำของแพทย์
 4. การใช้เทคโนโลยีช่วย
  การใช้เทคโนโลยีช่วย เช่น เครื่องนวด หรือเครื่องกรองเสียง อาจช่วยลดความเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย

การเอาชนะโรคนอนไม่หลับ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง และใช้วิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง โดยควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนใช้

แก้อาการนอนไม่หลับ ด้วยวิธีธรรมชาติ

การนอนไม่หลับเป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจากความเครียด ความวิตกกังวล หรือโรคทางร่างกายอื่นๆ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยา ดังนี้

 1. การฝึกโยคะ
  การฝึกโยคะเป็นวิธีที่ช่วยลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ทำให้มีสมาธิและนอนหลับได้ดีขึ้น โดยสามารถฝึกได้ทุกวันเช้าหรือเย็นก่อนนอน โดยเลือกโยคะที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น โยคะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือโยคะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน
 2. การใช้น้ำมันหอมระเหย
  การใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นวิธีที่ช่วยลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ทำให้มีสมาธิและนอนหลับได้ดีขึ้น โดยสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยเช่น น้ำมันหอมระเหยจากต้นหอม น้ำมันหอมระเหยจากต้นมิ้นท์ หรือน้ำมันหอมระเหยจากต้นลีลาเทศ เพื่อนำมาใช้ทาบริเวณหน้าอก หรือใช้ในการอบน้ำร้อนก่อนนอน
 3. การใช้สมุนไพร
  การใช้สมุนไพรเป็นวิธีที่ช่วยลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ทำให้มีสมาธิและนอนหลับได้ดีขึ้น
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
 • คาโมไมล์ เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการแก้นอนไม่หลับได้ โดยมีสารสำคัญที่ช่วยลดความเสียหายของเซลล์สมอง และช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย นอกจากนี้ คาโมไมล์ยังช่วยลดอาการเครียดและความวิตกกังวลที่เป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ
 • พรมมิ เป็นสมุนไพรที่นิยมใช้เพื่อช่วยลดอาการนอนไม่หลับ มีสารสำคัญคือ flavonoids และ saponins ที่ช่วยลดอาการเครียดและสมาธิที่ไม่ดี นอกจากนี้ พรมมิยังช่วยลดอาการปวดศีรษะและอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ
 • กระชายดำ มีฤทธิ์ยับยั้ง (phosphodiesterase) ทำให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดคลายตัวและขยายตัว เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น หลับสบายได้มากขึ้น เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายได้เร็ว
 • ใบแป๊ะก๊วย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้รู้สึกสบายตัว สมองปลอดโปร่ง ตื่นกลางดึกน้อยลง หลับสนิทมากขึ้น
 • สะระแหน่ฝรั่ง ช่วยป้องกันภาวะผิดปกติทางจิต ป้องกันโรคฮิสเทอเรีย โรคซึมเศร้า มักใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ และผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
dee-nize
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
call gif
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
lazada cta

สมุนไพรรวม สูตรแก้โรคนอนไม่หลับ

สมุนไพร แก้นอนไม่หลับ ได้จริงหรือ?

โรคนอนไม่หลับ ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นใหม่ แต่เกิดมีมานานตั้งแต่อดีตก่อนที่จะมียาเคมี คนโบราณมีการนำสมุนไพรมาทำเป็นโอสถรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย อย่างคนจีนมีการนำสมุนไพรตากแห้งหลายชนิดมาทำเป็นชาชงดื่ม เพื่อช่วยทำให้หลับง่าย และยังมีภูมิปัญญาอีกหลายทั่วทุกมุมโลกที่นำสมุนไพรนา ๆ ชนิดมาใช้แก้ปัญหานอนไม่หลับ

สมุนไพร ดีกว่า ยานอนหลับ

เรื่องของผลลัพธ์ สมุนไพรช่วยนอนหลับ ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เร็ว และเห็นผลทันตาได้เท่ายาเคมี แต่ดีกว่าในเรื่องของความปลอดภัย ที่ไม่ทำลายระบบประสาท แถมช่วยบำรุงสมอง กำจัดของเสียที่มาจากความเครียดสะสม ไม่มีผลตกค้างให้เป็นต้นตอของโรคทางจิตอีกหลายโรค 

สมุนไพรแห่งการนอน ที่ถูกมัดรวมกว่า 9 ชนิด ในอาหารเสริมสมุนไพร “ดีไนซ์” 

ช่วยนอนหลับง่าย หลับดี บำรุงสมอง ด้วยสารสกัดเข้มข้นที่ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนง่วง เพียงใช้ก่อนนอน 1-2 แคปซูล ก็จะช่วยดึงเราสู่ภวังค์แห่งการหลับใหล ภายใน 30 นาที แก้โรคนอนไม่หลับได้ดี และไม่มีผลกระทบต่อสมอง ไม่ใช่ยานอนหลับที่มีฤทธิ์กดประสาท อันเป็นต้นตอของอัลไซเมอร์ และภาวะผิดปกติทางจิตอีกหลายโรค

ดีไนซ์เป็นอาหารเสริมสมุนไพรรวม ที่ออกแบบสูตรด้วยเภสัชกรที่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเสริมด้านสมอง และอาหารเสริมชะลอวัย จึงเป็นสูตรที่เหมาะกับผู้สูงวัย เพราะให้ผลลัพธ์ดีและยังไม่มีผลกระทบต่อโรคประจำตัว

โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ

การทำงานของสารสกัดสมุนไพร ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยสารอะพิจินีน ที่ช่วยควบคุมภาวะผิดปกติที่เกิดจากอนุมูลอิสระ ไม่รบกวนสมองเวลาหลับ และช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน หรือที่รู้จักกันว่า “ฮอร์โมนง่วง” ทำให้รู้สึกง่วงนอนแบบธรรมชาติ หลับง่าย หลับสบาย ตื่นเช้า ไม่ปวดหัวมึนเบลอ

โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
dee-nize รีวิว
dee-nize รีวิว
dee-nize รีวิว
โรคนอนไม่หลับ,โรคนอนไม่หลับ แก้ยังไง,โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง,โรคนอนไม่หลับมรณะ,โรคนอนไม่หลับ (insomnia),โรคนอนไม่หลับ คือ,โรคนอนไม่หลับ pantip,โรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไร,โรคนอนไม่หลับ สาเหตุ
call gif
dee nize2