หลับลึก

ภาวะหลับลึก เริ่มหลังจากหลับไปแล้วประมาณ 60-90 นาที เป็นภาวะที่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก จะปรับคลื่นสมองเป็นคลื่นไฟฟ้าสมองความถี่ต่ำในระดับ Slow wave sleep เป็นโหมดพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของช่วงการนอน เนื่องจากเกิดการคลายตัวของกลา้มเนื้อ ความดันโลหิตลดต่ำลง อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง อัตราการหายใจลดลง เกิดการหลั่งของโกร์ทฮอร์โมน ซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายทั้งสิ้น

เซโรโทนิน ควบคุมการหลับ ทำให้หลับลึก

หลับลึก ทําอย่างไร

เซโรโทนิน คือ ฮอร์โมนแห่งความสุขสบายใจ จะหลั่งออกมาเพื่อรักษาสมดุลทางอารมณ์ ให้เราไม่เครียด วิตกกังวล และรู้สึกสบายใจ ในการนอน เซโรโทนินเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการนอน เมื่อเราเครียด หรือรู้สึกกังวล สมองจะดึงเซโรโทนินไปใช้สร้างสมดุลในสมอง หากเซโรโทนิน ไม่สามารถหลั่งออกมามากพอที่จะสร้างเมลาโทนิน จะทำให้นอนหลับได้ไม่สนิท “นั่นเป็นคำตอบว่าทำไมเครียดแล้วนอนไม่หลับ?”

ต้นเหตุของปัญหานอนไม่หลับ มาจาก “เซโรโทนินที่หลั่งออกมาน้อย หรือหลั่งออกมาแล้วร่างกายดึงกลับ” เพื่อสร้างความสมดุลทางอารมณ์ ทำให้เซโรโทนินไม่ถูกใช้เพื่อการนอน

ถ้าร่างกายไม่ดึงเซโรโทนินกลับไปปรับสมดุล แล้วจะมีผลกับสมอง

วิธีแก้ปัญหานี้คือการใช้สมุนไพรที่ช่วยบำรุงสมอง รักษาสมดุลของฮอร์โมนทางอารมณ์ กระตุ้นการสร้างเซลล์สื่อประสาท ทำหน้าที่คล้ายเซโรโทนิน ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อเคมีในสมอง ป้องกันการเกิดภาวะผิดปกติทางอารมณ์ และยังช่วยบำรุงสมอง

dee nize2
cta deenize1
cta deenize2

ดีไนซ์ช่วยให้หลับลึก

เพราะ ดีไนซ์ ช่วยยับยั้งการดึงเซโรโทนินกลับไป ทำให้เซโรโทนินทำหน้าที่สร้างความง่วงให้เราได้เต็มที่ เมลาโทนินถูกสร้างได้มากพอให้เรารู้สึกง่วง และทำให้เราสามารถหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืน

หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร

หลับลึกแล้ว ดีอย่างไร?

ประโยชน์ของการหลับลึก

 • ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองเต็มที่ มีแรงเยอะขึ้น โกร์ทฮอร์โมนที่หลั่งออกมาซ่อมแซมกล้ามเนื้อดีขึ้น
 • ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ผิวพรรณดี
 • สมองดีขึ้น ส่งผลกับอารมณ์ ความจำ สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ
 • ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้าย และโรคทางจิตเวช
 • อายุยืน ป่วยยาก หายไว
หลับลึก คือ

ใครบ้างที่ควรหลับลึก?

กลุ่มที่ 1 คนที่ใช้ร่างกายมากกว่าคนทั่วไป

เช่น นักกีฬา กลุ่มคนใช้แรงงาน พนักงานบริการ ค้าขาย ร่างกายต้องการการซ่อมแซมจากโกร์ทฮอร์โมน จากการใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงระหว่างวัน นอนหลับไม่สนิท ร่างกายเกิดภาวะ Chronic fatigue syndrome เป็นต้นเหตุของหลายโรค

กลุ่มที่ 2 คนที่ต้องใช้สมาธิ และความจำสูง

เช่น นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ หลับไม่ลึกมีผลโดยตรงต่อสมอง ทำให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้ มีผลต่อการเรียน ไม่สามารถจำเนื้อหาที่เรียนมาได้ ไม่สามารถลำดับการพูดและการเล่าเรื่องได้ ทำให้พูดไม่รู้เรื่อง

กลุ่มที่ 3 คนที่ทำอาชีพ ที่ใช้การตัดสินใจสูง

เช่น นักกฎหมาย หมอ นักบิน วิศวกร สมองที่ใช้ในการตัดสินใจคือสมองส่วน Frontal lobe ประกอบด้วยเซลล์สื่อประสาทจำนวนมาก หากหลับไม่ลึก เซลล์สื่อประสาทอาจถูกทำลาย ส่งผลให้การตัดสินใจอาจไม่ถี่ถ้วน การคิดเพื่อตัดสินใจอาจทำได้ช้า

กลุ่มที่ 4 คนที่ทำงาน ภายใต้ความกดดันสูง

เช่น นักเทรดหุ้น พนักงานขาย ผู้จัดการ นักการตลาด เป็นกลุ่มคนที่มีภาวะ Cumulative Stress เกิดจากสมองสะสมความคิดลบ ทำให้เคมีในสมองแปรปรวน ซึ่งเป็นต้นตอของโรคทางจิตเวชหลายโรค 

กลุ่มที่ 5 คนที่ทำงานกลางคืนเป็นกะ

เช่น พนักงานขับรถข้ามจังหวัด พยาบาล นักร้อง ฟรีแลนซ์ มักเป็นกลุ่มคนที่ร่างกายเสื่อมโทรมก่อนวัย เพราะชั่วโมงนอนต่อวันไม่พอ ทำให้คุณภาพในการทำงานน้อยลง ความคิดสร้างสรรค์น้อยลงเรื่อย ๆ

กลุ่มที่ 6 ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว

ผู้สูงอายุจะมีภาวะที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนแห่งการนอนได้น้อยลง ทำให้นอนหลับไม่สนิท หลับยาก ในบางรายอาจมีโรคประจำตัวซ้ำเติมด้วย จึงต้องนอนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองได้มากที่สุด อ่านบบความเพิ่มเติม คลิก?  [ปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ อันตรายได้ถึงชีวิต]

dee nize2
cta deenize1
cta deenize2

เปรียบเทียบคุณภาพการนอน

หลับลึกกี่ชั่วโมง
ผลทดสอบจากค่าเฉลี่ย จากกลุ่มผู้ทดลองใช้ดีไนซ์ ที่มีปัญหาการนอนเรื้อรัง
โดยทานดีไนซ์ ก่อนเข้านอน 30 นาที ต่อเนื่องกัน 1 สัปดาห์ 

ผลพบว่า คุณภาพการนอนดีขึ้น วัดผลจาก

 • เวลาที่ใช้ในการทำให้หลับ น้อยลง เฉลี่ยไม่เกิน 20 นาที จากปกติที่ผู้ร่วมทดลองจะใช้เวลาในการนอนอยู่ที่ 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า ซึ่งค่าเฉลี่ยปกติไม่ควรเกิน 30 นาที

 • หลับสนิท มีการนอนกรนน้อยลง สะดุ้งตื่นน้อยลง ขยับตัวขณะหลับน้อยลงจากกลุ่มผู้ร่วมทดลองเพศชายที่มีปัญหานอนกรน พบว่ากรนน้อยลง สะดุ้งตัวน้อยลง กล้ามเนื้อคลายตัวได้มากกว่าปกติ และไม่ตื่นกลางดึกเลย ตลอดเวลา 1 สัปดาห์ที่ได้ทดลองใช้

 • การนอนอยู่ในช่วง NREM Sleep เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 75%-85% เป็น NREM ที่อยู่ได้นานและคงที่จากปกติ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ทดลองอยู่ที่ไม่เกิน 65% ซึ่งช่วง NREM มีผลต่อการหลับลึก ผู้ที่มีปัญหาการนอนส่วนมากจะมีช่วง NREM ที่สั้น และช่วง REM ที่นานกว่าปกติ ทำให้รู้สึกง่วงแม้จะมีชั่วโมงการนอนที่เพียงพอก็ตาม

ฟังจากปากลูกค้าจริง ดีไนซ์ ช่วยเรื่องการนอนอย่างไร ?

คุณถาวร ซื้อดีไนซ์ให้แม่ อายุ 70 มีโรคประจำตัว เบาหวาน และความดันโลหิตสูง และใช้ยานอนหลับของโรงพยาบาล เปลี่ยนมาใช้ ดีไนซ์ แล้ว “คุณแม่ตื่นนอนตอนเช้าไม่เพลีย ได้หลับสนิท”

คุณปทิตตา อายุ 28 ปี พยาบาลวิชาชีพ มีปัญหาเกือบวูบขณะทำงาน เพราะนอนน้อย นอนหลับไม่สนิท ร่างกายไม่สดชื่น หลังทาน ดีไนซ์ แล้ว “หลับเร็วกว่าปกติ ไม่ตื่นกลางดึก ไม่เพลียระหว่างวัน”

โปรโมชั่น Dee-Nize ตอนนี้!

เมื่อสั่งซื้อ ดีไนซ์ ขนาด 30 แคปซูลขึ้นไป แถมฟรี! ผ้าปิดตา Dee-Nize 

หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
 • ✔ผ้าเกรดดี ไม่ระคายผิว *ดีกว่าเกรดตามท้องตลาดทั่วไป
 • ✔ยางไม่กินผม ไม่รัดเกินไป ใส่ได้ทั้งคืน
 • ✔ซักได้ ไม่ย้วย ไม่ยืด ไม่บาง

อ่านประโยชน์ของผ้าปิดตา คลิก

dee nize2
cta deenize1
cta deenize2

ดีไนซ์ ใช้ยังไงให้เห็นผล

ประเมินเลย ว่ามีปัญหาการนอนอยู่ในระดับไหน คลิก ? [แบบทดสอบระดับปัญหาการนอนจาก DW Dee-Nize] แล้วมาดูวิธีใช้กัน!

หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
 •  ผู้ที่มีปัญหาการนอนในระดับ lv.1 (ระดับเบา) ใช้ 1 เม็ด ก่อนนอน 30 นาที
  ในระดับนี้ สามารถใช้ดีไนซ์เฉพาะวันที่นอนไม่หลับได้  แต่แนะนำให้แก้ปัญหาเบื้องต้นจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อน อ่านวิธีปรับพฤติกรรม คลิกอ่านเลย ? [10 สาเหตุนอนไม่หลับและวิธีรักษา ปี 2022]

 • ผู้ที่มีปัญหาการนอนในระดับ lv.2 (ระดับปานกลาง) ใช้ 1-2 เม็ด ก่อนนอน 30 นาที
  ในระดับนี้ แนะนำให้เริ่มทานดีไนซ์ 1 เม็ดแล้วยังไม่ง่วง สามารถเพิ่มทาน 2 เม็ด ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ หากดีขึ้นสามารถลดการใช้เหลือ 1 เม็ด

 • ผู้ที่มีปัญหาการนอนในระดับ lv.3 (ระดับรุนแรง) ใช้ 2 เม็ด ก่อนนอน 30 นาที
  ในระดับนี้ แนะนำให้เริ่มทานดีไนซ์ที่ 2 เม็ด ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อปรับสมดุลการนอน หากรู้สึกว่าดีขึ้น สามารถลดการใช้เหลือ 1 เม็ด

ระยะเวลาที่เห็นผล กับดีไนซ์
จากกลุ่มผู้ทดลองดีไนซ์ โดยค่าเฉลี่ยใช้เวลาหลับอยู่ที่ ไม่เกิน 20 นาที หลังทานดีไนซ์

วิธีทดสอบคุณภาพการนอน ด้วยตัวเอง

หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
 • Appication
  ข้อดี คือ เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถลองได้เอง สะดวก
  ข้อเสีย คือ ความแม่นยำในการวัดผลต่ำ เหมาะสำหรับใช้เพื่อประเมินปัญหาในเบื้องต้น

 • Smart Watch
  ข้อดี คือ วัดผลได้แม่นยำ หากใช้คู่กับ Appication และสามารถวัดค่าสุขภาพอื่น ๆ ได้
  ข้อเสีย คือ ราคาค่อนข้างสูง ต้องใส่นาฬิการะหว่างหลับ อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว

วิธีทดสอบคุณภาพการนอน ด้วยวิธีทางการแพทย์

หลับลึกเกิดจากอะไร
 • การทำ Sleep Test
  เป็นการทดสอบคุณภาพการนอนที่มีความแม่นยำสูง เป็นวิธีสำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอน เช่น นอนกรน นอนกัดฟัน นอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท ตื่นมาแล้วเพลีย หรือเจ็บปวดร่างกายแบบไม่ทราบสาเหตุหลังตื่นนอน ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพการนอน
56
cta deenize1
cta deenize2

ดีไนซ์ ความปลอดภัย จริงหรือ?

ดีไนซ์ ใช้เวลาคิดค้นสูตรกว่า 3 ปี ทดลองจริงกับผู้มีปัญหาการนอน จนได้สูตรที่มัดรวมสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการนอน อัดแน่นไว้ในแคปซูลเดียว เป็นสูตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่สุด ไม่มีสารเคมีเหมือนยานอนหลับ ไม่ใช่เมลาโทนินสังเคราะห์ โอกาสเกิดผลข้างเคียงต่ำ

ดีไนซ์ มีส่วนผสมจาก “สมุนไพรทั้งหมด” ไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ

 • ได้รับการรับรองจาก อย. (หมายเลขทะเบียนที่จดแจ้ง : 11-1-01757-5-0343)
 • ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP
 • ได้รับการรับรอง มาตรฐาน HACCP
 • ปลอดภัยกว่าเมลาโทนินสังเคราะห์ 
 • ปลอดภัยกว่ายานอนหลับ
51
cta deenize1
cta deenize2

สารสกัดใน Dee-Nize

ดีไนซ์ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสารสกัดที่ถูกเลือกมาเพื่อปรับสมดุลของสมองให้เหมาะสมกับการนอนที่สุด ช่วยรักษาระดับคลื่นสมองให้อยู่ในระดับ Slow Wave Sleep เพื่อคงให้ร่างกายอยู่ในภาวะหลับลึก หลับสนิท ให้ได้นานที่สุด ด้วย

 • คาโมไมล์ เด่นในเรื่องการปรับสมดุลทางอารมณ์ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยสารอะพิจินีน ที่ช่วยควบคุมภาวะผิดปกติที่เกิดจากอนุมูลอิสระ ไม่รบกวนสมองเวลาหลับ

 • ทอรีน เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยรักษาระดับความดันโลหิต และคอลเสเตอรอล ที่อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะหลับ ทำให้หลับสนิท

 • สารสกัดจากพริกไทยดำ ลดการถูกทำลายของเซลล์สื่อประสาท สร้างสมดุลทางอารมณ์เป็นสมุนไพรอายุวัฒนะ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และยังช่วยลดการสะสมของไขมันในเส้นเลือด ที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง

“ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนขณะหลับ และต้านอนุมูลอิสระที่รบกวนการนอน ทำให้หลับได้ลึกขึ้น” 

 • พรมมิ ช่วยยับยั้งการถูกทำลายของเซลล์สมอง ทำให้สารสื่อประสาททำงานได้ดีขึ้น ระดับอารมณ์คงที่ดีขึ้น คลื่นสมองคงที่ดีขึ้น

 • ผงเชอร์รี่ทาร์ต ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินด้วยตัวเอง ป้องกันสภาวะ Oxidative stress ที่รบกวนการนอน ทำให้ตื่นกลางดึกน้อยลง นอนหลับได้ยาวนาน หลับลึกขึ้น

 • โคลีน แอล-ไบทาเทรต เป็นสารตั้งต้นในการสร้างอะเซททิลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท ทำให้ระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น ระดับอารมณ์คงที่

 • สารสกัดจากสะระแหน่ฝรั่ง ช่วยป้องกันภาวะผิดปกติทางจิต ป้องกันโรคฮิสเทอเรีย โรคซึมเศร้า มักใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ และผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

“ระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น สร้างสมดุลของเคมีในสมองขณะหลับ ทำให้หลับได้ลึกขึ้น”

 • สารสกัดจากกระชายดำ มีฤทธิ์ยับยั้ง (phosphodiesterase) ทำให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดคลายตัวและขยายตัว เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น และ สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้รู้สึกสบายตัว สมองปลอดโปร่ง ตื่นกลางดึกน้อยลง หลับสนิทมากขึ้น

“รู้สึกผ่อนคลาย เลือดลมไหลเวียนดี หลับสนิท ตื่นกลางดึกน้อยลง ทำให้หลับได้ลึกขึ้น” 

202204 20 dee nize seo 2 13
cta deenize1
cta deenize2

ลูกค้าดีไนซ์ ช่วยกันยืนยัน “ดีไนซ์ช่วยการนอนให้ดีขึ้น”

หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
cta deenize1
cta deenize2

ยังมีรีวิวอีกเพียบ!! กดเข้าไปอ่านได้เลย

สรุป

ปัญหานอนหลับไม่สนิท เกิดจากสมดุลในการนอนผิดปกติ ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการนอนทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ เพราะถูกสกัดกั้นด้วยความเครียด ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้า หรือโรคประจำตัว ซึ่งอาจทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมก่อนวัย เป็นบ่อเกิดของโรคแทรกซ้อนมากมาย ดีไนซ์ ช่วยปรับสมดุลการนอนได้ จากสมุนไพร 100% ที่คัดสรรมาเพื่อช่วยเรื่องการนอน และบำรุงสมองโดยเฉพาะ

หลับลึก,หลับลึก คือ,หลับลึกเกิดจากอะไร,หลับลึกกี่ชั่วโมงดี,หลับลึก ทําอย่างไร
56